Programme

International Conference “Company Towns of the Baťa Concern”, 24–25 March 2011
Prague, Academic Conference Centre (Husova 4a, Prague 1), www.akc-avcr.cz

During the Conference, simultaneous interpretation will be provided in the following languages: Czech, English. 

Thursday, 24 March

9:00–9:30    Registration

9:30–10:00    Festive Opening


10:00–10:20
Ondřej Ševeček (Filosofický ústav AV ČR)
Company Towns of the Baťa Concern. Introductory remarks

 

10:20–10:30    Break

10:30–11:30
Chair: Patrizia Bonifazio 
Christoph Bernhardt (Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung)
The place of Company-Towns in 20th century urban history
Giovanni Luigi Fontana, Carlo Fumian (Università degli Studi di Padova)
Baťa and the Company Towns: An International Project on their Origin, Evolution and Rehabilitation

 

11:30–12:30
Chair: Ondřej Ševeček
Anne Sudrow (Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam)
Fighting “Slavic Expansionism” in Western Europe: A Transnational European Movement against the Bata Company during the Interwar Years
Florent Le Bot (Ecole Normale Supérieure de Cachan)
Bata and Modernity: A French Debate during the Interwar Years

 

12:30–13:30    Lunch

13:30–14:30
Chair: Markéta Březovská
Ian Petrie (University of Pennsylvania)
Baťa Comes to Bengal: Building a Czech Company Town in Late Colonial India
Margit Franz (Karl-Franzens-Universität Graz)
Batanagar to Calcutta riverside: from industrial to post-industrial township

14:30–14:45    Break


14:45–16:15
Chair: Kimberly Elman Zarecor 
Eric J. Jenkins (School of Architecture and Planning, The Catholic University of America)
A Bit of Europe in America: Baťa Colony in Belcamp
Stephen Fai (Carleton Immersive Media Studio)
Batawa: the Baťa Town comes to Canada

Deborah Woodman (Algoma University)
Batawa, Ontario: Reinventing the Design

16:15–16:30    Break


16:30–17:30
Chair: Lucie Galčanová
Kimberly Elman Zarecor (Iowa State University)
Zlín and the Invention of the “Panelák”
Markéta Březovská (Bauhaus Kolleg, Bauhaus Dessau Foundation)
Urban Footprints: from Bata City to Nike Town

 

Friday, 25 March
 

8:30–9:00    Registration (only new participants)


Session
I


9:00–10:00
Chair: Ondřej Ševeček
Martin Jemelka (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Ottmuth (Otmęt): německá výspa batismu? / Ottmuth (Otmęt): A German Enclave of Batism?
Arkadiusz Markowski (Project - Company Towns of the Baťa Company)
Chelmek: Baťovo polské tovární město / Chelmek: Baťa’s Polish Company Town

 

10:00–10:10    Break

10:10–11:10
Chair: Ondřej Ševeček
Božena Malovcová (Štátny archív v Levoči – pobočka Poprad)
Založenie a vývoj Baťovej továrne ve Svite (1934–1945) / The Establishment and Development of the Baťa Factory in Svit (1934–1945)
Olga Kvasnicová (Štátny archív v Nitre – pobočka Topoľčany)
Baťa na Ponitrí / Baťa in Ponitrie

 

11:10–12:10
Chair: Regina Bittner
Ines Ambruš (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Osijek), Maria Topolčanska (Slovenská akadémia vied, Bratislava)
Order and entropy of Bata serial cities: Comparative study of Borovo in Croatia and Batovany in Slovakia
Elisabeth van Meer (College of Charleston)
Building Batadorp in Brabant, 1933–1940

12:10–13:10    Lunch


13:10–14:40
Chair: Martin Jemelka
Karin Šrámková (Univerzita Karlova v Praze)
Vladimír Karfík: architekt průmyslových měst Baťova koncernu / Vladimír Karfík: Architect of the Baťa Concern’s Industrial Cities
Miloš Hořejš (Národní technické muzeum)
Kolonie Baťových strojíren v Sezimově Ústí / A Colony of Baťa Machine Works in Sezimovo Ústí
Michal Novotný (Národní technické muzeum)
Jaroslav Fragner a nerealizovaný projekt průmyslového města v Kolíně–Zálabí / Jaroslav Fragner and the Unrealised Project of an Industrial Town in Kolín–Zálabí

14:40–14:50    Break

14:50–15:00
Chair: Alena Kubová-Gauche
Patrizia Bonifazio (Politecnico di Milano)
“Building our Community”: The roots of Olivetti´s industrial city (1934–1945)
Klára Eliášová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Baťa versus Olivetti: dvě firmy, dvě města – jeden cíl? / Baťa versus Olivetti: Two Companies, Two Towns – One Objective?


Session II


10:10–11:10
Chair: Barbora Vacková
Ladislava Horňáková (Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně)
Ideální průmyslové město firmy Baťa: teoretické studie ideálních průmyslových měst a jejich aplikace v praxi / The Ideal Baťa Industrial Town: Theoretical Studies of Ideal Industrial Towns and their Application in Practice
Martin Marek (Masarykova univerzita), Vít Strobach (Karlova univerzita v Praze)
Sociální pole a role habitusu v sociálních a ekonomických vztazích v baťovském Zlíně / Social Poles and the Role of Habitus in Social and Economic Relationships in Baťa’s Zlín

 

11:10–12:10
Chair: Ondřej Ševeček
Antonie Doležalová (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Baťovské hledání sociálního smíru v měnícím se světě sociální spravedlnosti / Baťa’s Search for Social Reconciliation in the Changing World of Social Justice
Hana Šústková (Archiv Vítkovice, a. s.)
Sociální systém VHHT: Rafinovaný způsob vykořisťování zaměstnanců anebo ukázka sociálního kapitalismu? Pohledem historiků v posledních 100 letech / The VHHT Social System: A Refined Manner of Exploiting Employees or an Example of Welfare Capitalism? The Views of Historians over the Last 100 Years

 

12:10–13:10    Lunch

13:10–14:10
Chair: Antonie Doležalová
Theresa Adamski (Technische Universität Graz)
Baťa’s built Zlín: Space for the individual collective
Lucie Galčanová, Barbora Vacková (Masarykova univerzita)
Privacy, power and materiality


For reasons of capacity, only registered participants may attend the conference. If you are interested in participating, please contact the organisers by e-mail on: tmbk11@gmail.com.